Privacy
Guidato Family Office gebruikt gegevens van bezoekers nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen middels direct marketing, spam en soortgelijke acties.
Alleen als u zelf een aanvraag doet voor informatie, worden uw gegevens gebruikt voor de uitvoering van uw aanvraag.

Wij stellen de bezoekersgegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij u daar opdracht toe geeft of wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. U kunt deze site anoniem bezoeken. Wij slaan geen IP-adressen op en registreren geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, seksuele voorkeur, gezondheid, strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vereniging.

Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en conformeren ons uiteraard aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Cookies
Guidato Family Office maakt gebruik van cookies om onze site te verbeteren, instellingen te onthouden, de kwaliteit van pagina’s te meten en analyses uit te voeren. Wij doen er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van sessiecookies, die worden gewist bij het afsluiten van de browser.