Heeft u uw kinderen optimaal voorbereid op het familievermogen?

Vul de checklist in om direct inzicht te krijgen hoe uw gezin ervoor staat. Deze vragen zijn gebaseerd op ons onderzoek naar succesfactoren om familievermogen generatiebestendig te maken.Checklist vermogende ouders: zijn uw kinderen klaar voor het familievermogen

1. Zijn uw kinderen financieel zelfredzaam (kunnen zij goed met geld omgaan)?

 
 

2. Tonen uw kinderen zelfinitiatief en motivatie om invulling te geven aan hun eigen toekomst, los van het vermogen.

 
 

3. Heeft u voor ieder kind een leertraject opgesteld om hem/haar ervaring te laten opdoen met vermogen?

 
 

4. Hebben uw kinderen praktische financiële ervaring opgedaan met (een deel van het) vermogen?

 
 

5. Heeft u uw kinderen geïnformeerd over uw vermogenspositie?

 
 

6. Zijn uw kinderen bekend met de inhoud van uw testament?

 
 

7. Is uw executeur in uw testament bepaald en is hij/zij bekend met alle wensen over de afwikkeling van de nalatenschap?

 
 

8. Is met uw kinderen duidelijk afgesproken hoe zij later met hun erfenis mogen omgaan?

 
 

9. Zijn uw kinderen tot heden gelijk(waardig) behandeld?

 
 

10. Zijn de onderlinge relaties tussen uw kinderen goed?