book-cover

De Gouden Rugzak

De praktijk leert ons dat een opgebouwd familievermogen na twee generaties in veel families is verdampt. Wat doen vermogende families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen? Deze vraag stond centraal in het kwalitatieve onderzoek Vermogensoverdracht in Nederland, uitgevoerd door drs. Marijke Kuijpers en mr. Raimund Kamp van Guidato, in samenwerking met prof. dr. Ad Kil van Nyenrode Business Universiteit. Door diepte-interviews met vermogende erfgenamen achterhaalden zij hoe zij zijn opgegroeid, voorbereid op het toekomstige familievermogen en wat hun ervaringen met geërfd vermogen zijn.

Door onvoldoende voorbereiding en communicatie, onduidelijkheden en ruzies kan enkel al de afwikkeling van een nalatenschap een drama worden. Veel erfgenamen ervaren door onvoldoende financiële kennis en ervaring moeilijkheden bij het beheer van hun erfenis. Ook leidt de erfenis regelmatig tot relatieproblemen en problemen met zingeving. Lees in het boek ideeën en handvatten om familievermogen generatiebestendig te maken.